Testpagina 01 PHP Debugger

Deze debugger is eenvoudig te gebruiken en geschikt voor online werk omdat er een login functionaliteit is ingebouwd en een IP-adres check.

Download
Load Tweede testpagina

Deze pagina bevat php-code die een aantal variabelen, arrays en een object debugt

Ga naar http://www.vanweeldencodeprojects.eu/phpdebugger/debug om in te loggen, [user:demo en password:demo]
schakel daarna de flags [DEBUG] , [TEST] en [LOG****] buttons in en reload de Debug Testpagina 1 of 2.

Open dan http://www.vanweeldencodeprojects.eu/phpdebugger/debug/dump in een ander venster om de dump-resultaten te bekijken
of open de logging pagina http://www.vanweeldencodeprojects.eu/phpdebugger/debug/logs om de logging te bekijken


De code die de testobjecten genereert :
class MyClass {
  public $var1 = 'value 1';
  public $var2 = 'value 2';
  public $var3 = 'value 3';
  public $var4 = array(1,2,3,4,5);


  protected $protected = 'protected aaldert';
  private  $private  = 'private aaldert';

  function iterateVisible() {
    echo "MyClass::iterateVisible:\n";
    foreach($this as $key => $value) {
      print "$key => $value\n";

    }
  }
}

$class = new MyClass();
$test=true;
$naam='aaldert';
$timestamp=time();

$leeg=NULL;

$test_array = array('$test'=>$test,'$naam'=>$naam,'$timestamp'=>$timestamp, '$var'=>23,'$array'=>array(1,3,5,7,9));
De debugger-code :debug::I();//init

debug::V($naam,'$naam');
debug::V($test_array,'een test array');

debug::D(array('$test'=>$test,'$naam'=>$naam,'$timestamp'=>$timestamp,
'$leeg'=>$leeg,'$class'=>$class),'array', 'array van testvariabelen'); debug::D($leeg,'leeg'); debug::D($class,'class'); debug::SES(__FILE__.__LINE__);//session debug::REQ(__FILE__.__LINE__);//request vars debug::SER(__FILE__.__LINE__);//server debug::GLB(__FILE__.__LINE__);//globals debug::log('initial message');
if(TEST){ $message="<h1 style=\"color:grey;border:1px solid grey;padding:4px;\">&nbsp;Testmodus ; ingelogd</h1>"; debug::info('testmode is on'); } else { $message=""; debug::info('testmode is off'); } debug::warn('watch out, this is a warning message. Shows only if LOGWARN is true'); debug::error('an error message for you, shows only if LOGERROR is true');


Meer documentatie is te vinden in de download op GoogleCode